ข่าวสาร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

Worship Night 8 “Unity in the Spirit”

ขอเชิญร่วมรับพระพรแห่งการรวมใจเป็นหนึ่งในการนมัสการ

Worship Night # 8 Uniity in The Spirit

วันที่ 28 ตุลาคม 2018  ณ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

GenHope Street Basketball Tournament

ครั้งแรกของปีนี้กับงานพันธกิจ GenHope Street Basketball Tournament ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

อยากจะให้เพื่อนๆ คว้าโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนที่โรงเรียนหรือในชุมชนมาร่วมแข่งขันกัน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านการแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่ FB : Genhope Street Basketball Tournament สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิติ 090-985-6474 และ คุณพบพร081-311-4181 *สมัครและจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. เวลา 23.59 น.

“พระเยซูผู้เยียวยารักษา”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

“วันแห่งพระคุณ 2018”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

อบรม “หัวใจแห่งการเลี้ยงดู” โดย ศจ.มนูญศักดิ์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ “อิสยาห์” โดย ศจ.มนูญศักดิ์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

บรรยายพิเศษ “ฟิลิปปี พระธรรมแห่งความชื่นชมยินดี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

คริสตมาสเพื่อคุณ

พลาดไม่ได้ งานฟื้นฟูเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าปรากฏในประเทศไทย ขอเชิญมาร่วมกันในงานนี้ เพราะคุณคือ กุญแจสำคัญสำหรับการฟื้นฟู พบกับวิทยากร อ.เฮนรี่ มาดาวา วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2017 เวลา 18.30-21.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่า

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เทอมใหม่! “เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” (พระธรรมโยบ)

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์ (พระธรรมโยบ) ผู้สอน ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันที่ 10 ต.ค. 2017 – 28 พ.ย. 2017 (เรียนเฉพาะวันอังคาร) เวลา 18.30 น. – 20.30 น. ห้องอัพเปอร์รูม คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/jaisamarn

โครงการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมาน เฟส2

ช่วงต้นปี 2017 อาคารนมัสการคริสตจักรใจสมานรามคำแหงแห่งใหม่ ได้เปิดเพื่อเป็นสถานนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งความชื่นชมยินดีร่วมกันของสมาชิกที่ได้มีส่วนร่วมกันทั้งในการถวาย การระดมทุนต่าง ๆ จนทำให้อาคารพระนิเวศน์พระเจ้าในโครงการแรกสำเร็จอย่างงดงามและเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า

โครงการสร้างอาคารใหม่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

คริสตจักรใจสมานรามคำแหงก่อตังขึ้นในปี 1999 เป็นเวลากว่า 16 ปี ที่สถานที่นี้ถูกใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้า มีผู้คนจำนวนมากมายได้รับชีวิตใหม่ ผ่านสถานที่แห่งนี้

กิจกรรมของ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

งดการเดินทางมาร่วมกิจกรรมและการนมัสการที่คริสตจักร เดือนกรกฏาคม 2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น คริสตจักรใจสมานจึงของดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. งดรอบการนมัสการเวลา 08.30 น. – 10.15 น. 10.30 น. – 12.15 น. และรอบนมัสการโอเอซิสในวันที่ – 11 กรกฏาคม 2021 – 18 กรกฏาคม 2021 – 25 กรกฏาคม 2021 โดยจะมีการถ่ายทอดสดรอบการนัมสการเวลา 10.00 น. – 12.00 น. และ 17.30 น. – 20.30 น. (โอเอซิส) ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเดินทางมาร่วมการนมัสการที่คริสตจักร และรับชมการถ่ายทอดสดจากที่พักอาศัยของท่าน 3. ศุกร์อธิษฐาน ในวันที่ –…

บทเพลงหนุนใจ​ “เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา”

บทเพลงหนุนใจจากทีมนมัสการคริสตจักร​ใจ​สมาน​สุขุมวิท​

“ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้ม พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไป ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอล จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่าน ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์” สดุดี 121:1-8 THSV11 (Psalm 121:1-8)  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ

งดการเดินทางมาร่วมกิจกรรมและการนมัสการที่คริสตจักร เดือนพฤษภาคม 2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น คริสตจักรใจสมานจึงของดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. งดรอบการนมัสการเวลา 08.30 น. – 10.15 น. และรอบ 10.30 น. – 12.15 น. ในวันที่ – 2 พฤษภาคม 2021 – 9 พฤษภาคม 2021 – 16 พฤษภาคม 2021 โดยจะมีการถ่ายทอดสดรอบการนัมสการเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเดินทางมาร่วมการนมัสการที่คริสตจักร และรับชมการถ่ายทอดสดจากที่พักอาศัยของท่าน 2. งดการนมัสการในรอบโอเอซิส (Oasis) เวลา 17.30 น. – 19.30 น. ในวันที่…

วันอดอาหารอธิษฐาน 2018 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.. 2018 ที่ผ่านมา เป็นวันอดอาหารอธิษฐานครั้งที่ 1 ของปี 2018  จัดขึ้นที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.

ค่ายพบพระเจ้าปี 2017 ครั้งที่ 2

ฝ่ายพัฒนาผู้นำคริสตจักรใจสมาน จัดค่ายพบพระเจ้า ที่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 และที่สุขุมวิท วันที่ 29 กรกฏาคม 2017

อ.มนูญศักดิ์และอ.ศิริอร เป็นวิทยากรค่ายฟื้นฟูที่ฮ่องกง

ศจ.มนูญศักดิ์และศจ.ศิริอร กมลมาตยากุลได้เดินทางไปเป็นวิทยากรค่ายฟื้นฟูให้กับคจ.อันติโอกไทย ที่ประเทศฮ่องกง ในหัวข้อค่าย”ก้าวสู่น้ำพระทัย”

งานคริสต์มาส 2016 “คริสต์มาสแห่งพระพร

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท และ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง จัดงานคริสต์มาสประจำปี 2016 ชื่องาน “คริสต์มาสแห่งพระพร” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา

คจ.ใจสมานร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย”

คณะผู้นำและสมาชิกคริสตจักรใจสมานสุขุมวิทและคริสตจักรใจสมานรามคำแหง ร่วมงาน ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา

ยุวชน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง 68 (ฟร้อง) เยือนแคนาดา

นิติ นิติสโมสร (ฟร้อง) ยุวชนคริสตจักรใจสมานรามคำแหง 68 ร่วมเดินทางกับ อ.Andrew Bailey กลับไปรายงานผลการดำเนินงานและระดมทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง ที่ประเทศแคนาดา

ค่าย Follow Me 2.2 Surfer

เมื่อวันที่ 18-21 ตุลาคม 2016 ยุวชนคริสตจักรใจสมานได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำอนุชนพสท. ชื่อค่าย “Follow me 2.2 Surfer” ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อบรมบำบัดภายในที่ คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมา ศจ.มนูญศักดิ์ กลมมาตยากุล และ ทีมอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อย คริสตจักรใจสมาน ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การอบรม “การบำบัดภายใน”

บรรยากาศงาน “วันแห่งพระคุณ 21 กรกฎาคม 2016”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดงานเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าในกรณีที่ดิน โดยใช้ชื่องานนี้ว่า “วันแห่งพระคุณ 21 กรกฎาคม 2016”

วันแม่ปี 2016

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท และคริสตจักรใจสมานรามคำแหง จัดงานวันแม่ประจำปี 2016 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ค่ายพบพระเจ้าปี 2016 ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 ฝ่ายพัฒนาผู้นำคริสตจักรใจสมาน จัดค่ายพบพระเจ้า ที่ รร.พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

นมัสการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากรณีที่ดิน

10 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดประชุมพิเศษ นมัสการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากรณีที่ดิน โดยมีพี่น้องสมาชิกทั้งคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท คริสตจักรใจสมานรามคำแหง และคริสตจักรลูก มาร่วมงานกว่าสามร้อยคน

อดอาหารอธิษฐาน 2016 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2016 ที่ผ่านมา เป็นวันอดอาหารอธิษฐานครั้งที่ 2  จัดขึ้นที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.

ค่ายกลุ่มอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อย ปี2016

ค่ายกลุ่มอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อยประจำปี 2016 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ณ. บ้านสัมมนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำการ ยุวสตรีและยุวมานพประเทศไทย

คริสตจักรเด็ก คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ได้ดำเนินงานพันธกิจเด็กโดยใช้พันธกิจยุวสตรีและยุวมานพ (GB&YMB) ในการดำเนินงานและเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่าน คณะครูได้เข้ารับการแต่งตั้งยศในพิธีแต่งตั้งและยืนยันถวายตัวเจ้าหน้าที่ประจำการ ยุวสตรีและยุวมานพประเทศไทย ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก ประกอบพิธีโดย ศจ.ศิริอร กมลมาตยากุล มีคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ดังนี้

อดอาหารอธิษฐาน 2016 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2016 ที่ผ่านมา เป็นวันอดอาหารอธิษฐานครั้งที่ 1  จัดขึ้นที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.

งานวันพันธกิจ ปี2015

เมื่อวันที่ 20 , 27 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา คจ.ใจสมานสุขุมวิท , คจ. ใจสมานรามคำแหง และศูนย์ประกาศบ้านชีวิตใหม่ คลองเตย จัดงานวันพันธกิจ เพื่อรายงานการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ความเติบโตและการขยายงานในที่ต่างๆ

ค่ายคริสตจักรใจสมาน 2014 ” ชีวิตในพระวิญญาณ “

คริสตจักรใจสมานจัดค่าย ” ชีวิตในพระวิญญาณ ” ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้อง โดยมี ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมรตยากุล เป็นวิทยากร