ฝ่ายสถานที่

คริสตจักรใจสมานรามคำแหง ติดต่อ โทร : 02 102-0974

ฝ่ายการเงิน

ถวายสิบลด

พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ (มาลาคี 3:10)
ท่านที่มีความประสงค์จะถวายสิบลด สามารถถวายผ่านบัญชี

ถวายทรัพย์เพื่อกองกลาง(สิบลด)คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามอินทรา กม.45

ชื่อบัญชี : คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

076-2-79339-7

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ
ชื่อบัญชี : คริสตจักรใจสมาน – กองกลาง
เลขที่บัญชี : 105-0-58761-5

ถวายเพื่องานพันธกิจ

บนโลกนี้ผู้คนมากมายยังคงรอคอยความหวัง ความรอดจากข่าวประเสิรฐขององค์พระเยซูคริสต์ การบุกเบิกงานพันธกิจในต่างถิ่นต่างแดนถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย คริสตจักรใจสมานเห็นคุณค่าในงานด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้านทั้งการอบรม การให้คำปรึกษา การอธิฐานเผื่อ และการถวายตลอดมาตั้งแต่ปี 1991 มีคริสตจักรที่ได้รับความช่วยเหลือกว่า 10 แห่ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้
ปัจจุบันคริสตจักรมีงานพันธกิจที่อยู่ในความดูแล ในประเทศเกือบ 20 แห่ง และงานพันธกิจต่างประเทศ 5 ประเทศ และยังมีแผนการที่จะขยายงานพันธกิจAECและอินโดจีนอีกด้วย
จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่จะมีส่วนร่วมในการถวายเพื่องานพันธกิจ ให้ข่าวประเสิรฐของพระเยซูคริสต์ได้แผ่ออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก โดยถวายได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางกะปิ
ชื่อบัญชี : คริสตจักรใจสมาน – พันธกิจ
เลขที่บัญชี : 105-0-58758-1

ถวายเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

การสร้างพระนิเวศน์หลังใหม่เพื่อนมัสการพระเจ้า เป็นโครงการพิเศษที่พี่น้องทุกคนจะมีส่วนในการก่อสร้างด้วยการถวายทรัพย์เพื่ออาคารหลังนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า บัดนี้โอกาสพิเศษที่พี่น้องจะมีส่วนถวายด้วยความชื่นชมยินดี ในการสร้างพระนิเวศน์หลังใหม่ของคริสตจักรใจสมานรามคำแหง พระนิเวศน์นี้จะคงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลาน เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก และความจงรักภักดีที่พวกเราได้แสดงออกเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า สิ่งที่เราจะทำร่วมกันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรใจสมานตลอดไป
จึงอยากขอเชิญพี่น้อง และผู้มีใจศรัทธามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังใหม่ ที่จะใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพระเจ้าตลอดไป “จงจำไว้ว่าผู้ที่หว่านอย่างตระหนี่ก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อย ผู้ที่หว่านด้วยใจกว้างขวางก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก แต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 คร 9:6-7)
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ
ชื่อบัญชี : คริสตจักรใจสมาน-ทุนก่อสร้าง
เลขที่บัญชี : 105-0-58760-7

ติดต่อฝ่ายการเงินได้ที่ คุณก๊ก, คุณนุช
โทร : 02 253 9081-4 กด 0  แฟกซ์ 02-653-0127

ร้านหนังสือ

วันเวลาเปิดทำการ

 

อาทิตย์ 11.30-13.00น.

ติดต่อ โทร : 02 102-0974 แฟกซ์ : 02 102-0975

  • 25363