งานพันธกิจคนรุ่นใหม่เป็นการเสริมสร้าง ท้าทาย เปลี่ยนแปลงกับชีวิตลูกหลานของเรา ที่คนรุ่นนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะบอกถึงพระสิริของพระเจ้า

ในแต่ละวันเราเฝ้ามองการเติบโตของชีวิต ตั้งแต่เด็กตัวน้อย เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละก้าวเดิน หกล้มบ้าง ได้รับบาดเจ็บ บางครั้งก็เสียน้ำตา การที่เด็กจะเติบโตตามอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ใน ลูกา 2:52 พระเยซูคริสต์ก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย” สิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราจำเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้เด็กๆได้พัฒนาตนเอง รู้จักตนเอง ในการดำเนินชีวิตโดยใช้พระคำพระเจ้า เป็นรากฐานความเชื่อ

ทุกปิดเทอมใหญ่จะมีกิจกรรมพิเศษ เพื่อเรียนรู้การทรงสร้างของพระเจ้าผ่านธรรมชาติ เด็กต้องตื่นกันแต่เช้าเพื่อไปดูนก ทุกคนตื่นเต้นกันมากที่เห็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ละเอียดลออ บนขนนกแต่ละเส้นสีสันสวยงามชวนให้เด็กๆคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า การใส่ใจดูแลต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และต่อชีวิตของเขาเอง

การรับใช้ในพันธกิจคนรุ่นใหม่ จึงเป็นเหมือนช่วงเวลาของคนรุ่นหนึ่งที่จะคอยสนับสนุน ให้โอกาส สอน ชี้แนะ เพื่อให้เขารู้ว่า พวกเขาเป็นคนพิเศษของพระเจ้า

 • summer_1

 • summer_2

 • summer_3

 • summer_4

 • summer_5

 • summer_6

 • summer_7

 • summer_8

 • summer_10

 • summer_9

 • summer_11

 • summer_12

Youth Shaker.

สโลแกน : Shake the World, Shake for Jesus.

เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำตามอย่างพระเยซูคริสต์ ตามการทรงเรียกและทรงเลือกของพระองค์ เราคือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเขย่าโลกนี้ เราจะมีอิทธิพลเชิงบวกในทุกที่ที่เราไป ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา ชุมชน หรือในครอบครัว ให้หัวใจเพื่อพระคริสต์ที่อยู่ในเราสำแดงออกมาจนโลกต้องสั่นสะเทือน

 

กิจกรรม

นมัสการรอบยุวชน วันอาทิตย์ 10.00 – 12.15 น. ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารห้องประชุมใหญ่

 • 10.00  นมัสการ
 • 10.45  เทศนา
 • 11.30  เรียนพระคัมภีร์

กลุ่มเซลล์ตอนบ่ายวันอาทิตย์ 13.30-15.00 น.

มีกลุ่มเซลระหว่างสัปดาห์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

 • Youth shaker logo

 • Y shaker1

 • Y shaker2

 • Y shaker3

 • Y shaker4

 • Y shaker5

 • Y shaker6

 • Y shaker7

 • Y shaker8

 • Y shaker9

 • Y shaker10

 • Y shaker11

 • Y shaker12