Worship Night 8 “Unity in the Spirit”

ขอเชิญร่วมรับพระพรแห่งการรวมใจเป็นหนึ่งในการนมัสการ

Worship Night # 8 Uniity in The Spirit

วันที่ 28 ตุลาคม 2018  ณ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

GenHope Street Basketball Tournament

ครั้งแรกของปีนี้กับงานพันธกิจ GenHope Street Basketball Tournament ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

อยากจะให้เพื่อนๆ คว้าโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนที่โรงเรียนหรือในชุมชนมาร่วมแข่งขันกัน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านการแข่งขันกีฬา สามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่ FB : Genhope Street Basketball Tournament สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิติ 090-985-6474 และ คุณพบพร081-311-4181 *สมัครและจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. เวลา 23.59 น.

พระคริสตธรรมเพ็นเทคอส มอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรพันธกรคริสตจักร สาขาศาสนศาสตร์, คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) สาขาศาสนศาสตร์, คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) สาขาพันธกิจ จำนวน 47 คน