• bless_thai4

 • bless_thai_3

 • bless_thai_2

 • bless_thai_1

 • normal_1502pray034

 • normal_1502pray38

 • normal_1502pray042

 • normal_1502pray046

 • normal_1502pray050

 • normal_1502pray051

 • normal_1502pray052

 • normal_1502pray069

 • normal_1502pray012

 • normal_1502pray013

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับทีม K-TOP TEAM จากประเทศเกาหลี ทีมนมัสการ Ture Worspiers จัดงานอธิษฐานนำพระพรสู่ประเทศไทย ” The Blessing Thailand ” ที่หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งในงาานี้ ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล เป็นผู้เทศนาหนุนใจให้คริสเตียนแต่ละคน มีส่วนในการสร้างสังคม , ประเทศชาติด้วยคำอธิษฐาน อันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นคณะกรรมการเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยได้ขึ้นไปหนุนใจ และอธิษฐานเผื่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ , สังคม , การปกครอง , ความสามัคคีของประชาชนในชาติ ฯ ซึ่งในงานนี้มีผู้ร่วมมาร่วมอธิษฐานเป็นจำนวนมากทั้งใน กทม. และปริมณฑล รวมถึงชาวไทยและต่างประเทศด้วย สำหรับ K-TOP TEAM จากเกาหลี นำทีมโดย อ. ปาร์ค ได้นำการแสดงด้านศิลป วัฒนธรรมประจำชาติ ในแต่ละยุคสมัย ผสมประสานกับการประกาศพระกิตติคุณได้อย่างลงตัว การแสดงแต่ละชุดล้วนสร้างความตื่นตาตื่นใจ น่าตื่นเต้น ทั้งความพร้อมเพรียง และ ความงดงาม ฯ ซึ่งทำให้เห็นถึงความมีวินัย ความอดทน และอุทิศตนเพื่อฝึกฝน และการแสดงบางชุดนั้นต้องอาศัยความชำนาญ ความแม่นยำ และความกล้าหาญ ทั้งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความสำเร็จ ซึ่ง K-TOP TEAM กระทำได้เป็นอย่างดี และน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง