กลับมาแล้ว! กับคืนศุกร์อธิษฐาน

กลับมาแล้ว กับคืนศุกร์อธิษฐานเริ่มวันศุกร์นี้เวลา 19.00 น. – 20.00 น.

ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน

ช่องทาง Facebook และ YouTube Live ทุกคืนวันศุกร์

Facebook: http://facebook.com/Jaisamarn YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCXw1dQ5h9NJU_YSRzy-JiA

งดการเดินทางมาร่วมกิจกรรมและการนมัสการที่คริสตจักร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น คริสตจักรใจสมานจึงของดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. งดรอบการนมัสการเวลา 08.30 น. – 10.15 น. และรอบ 10.30 น. – 12.15 น. ในวันที่ – 2 พฤษภาคม 2021 – 9 พฤษภาคม 2021 – 16 พฤษภาคม 2021 โดยจะมีการถ่ายทอดสดรอบการนัมสการเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน งดเดินทางมาร่วมการนมัสการที่คริสตจักร และรับชมการถ่ายทอดสดจากที่พักอาศัยของท่าน 2. งดการนมัสการในรอบโอเอซิส (Oasis) เวลา 17.30 น. – 19.30 น. ในวันที่…

วันอดอาหารอธิษฐาน 2018 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.. 2018 ที่ผ่านมา เป็นวันอดอาหารอธิษฐานครั้งที่ 1 ของปี 2018  จัดขึ้นที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.