คุณเคยไหมที่มีความรู้สึกแบบนี้ อ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจ ถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ รายการ “ถามตอบพระคัมภีร์” จะช่วยไขข้อข้องใจของท่าน โดยอาจารย์มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล จะมาเป็นผู้ตอบคำถามให้กับท่าน