“ลุกขึ้นฉายแสง” ภาพยนต์วันพันธกิจ ปี 2016

ภาพยนต์ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ศจ.เดชา อังคศุภรกุล บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่องานพันธกิจของพระองค์ และย้อนอดีตไปพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของคริสตจักรใจสมาน

บรรยากาศค่าย

ประมวลภาพวิดีโอกิจกรรมต่างๆในค่าย กีฬาสี กิจกรรมตามส่วนต่างๆ บรรยากาศในห้องประชุม รวมภาพแห่งความประทับใจ

VTR. พิธีเปิด และคำพยาน

พิธีเปิดค่าย, คำพยาน โดยคุณวิฑูรย์ อิทธิวีระกุล, คุณสมนึก หลีกกระโทก, คุณวภช หลายวัฒนไพศาล, คุณพิษณุ ไทรงาม

Update การก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง

รับชมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง

ปีแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ปี 2016 คริสตจักรใจสมานจัดให้เป็นปีแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในด้านต่างๆ คลิปนี้จะช่วยอธิบายความหมายให้สมาชิกเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นี่แหละ ! ที่เรียกว่า “พระคุณ”

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่าน ทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้ คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

รวมเพลงนมัสการพระเจ้า W501

เพลงนมัสการพระเจ้าในภาษาไทย โดยนักแต่งเพลงและศิลปินคริสเตียนจากวงการเพลงอาชีพ