บทเพลงหนุนใจ​ “เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา”

บทเพลงหนุนใจจากทีมนมัสการคริสตจักร​ใจ​สมาน​สุขุมวิท​

“ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้ม พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไป ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอล จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้อารักขาท่าน พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่าน ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์” สดุดี 121:1-8 THSV11 (Psalm 121:1-8)  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ

“ลุกขึ้นฉายแสง” ภาพยนต์วันพันธกิจ ปี 2016

ภาพยนต์ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ศจ.เดชา อังคศุภรกุล บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่องานพันธกิจของพระองค์ และย้อนอดีตไปพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของคริสตจักรใจสมาน

บรรยากาศค่าย

ประมวลภาพวิดีโอกิจกรรมต่างๆในค่าย กีฬาสี กิจกรรมตามส่วนต่างๆ บรรยากาศในห้องประชุม รวมภาพแห่งความประทับใจ

VTR. พิธีเปิด และคำพยาน

พิธีเปิดค่าย, คำพยาน โดยคุณวิฑูรย์ อิทธิวีระกุล, คุณสมนึก หลีกกระโทก, คุณวภช หลายวัฒนไพศาล, คุณพิษณุ ไทรงาม