“ลุกขึ้นฉายแสง” ภาพยนต์วันพันธกิจ ปี 2016

ภาพยนต์ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ศจ.เดชา อังคศุภรกุล บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่องานพันธกิจของพระองค์ และย้อนอดีตไปพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของคริสตจักรใจสมาน

บรรยากาศค่าย

ประมวลภาพวิดีโอกิจกรรมต่างๆในค่าย กีฬาสี กิจกรรมตามส่วนต่างๆ บรรยากาศในห้องประชุม รวมภาพแห่งความประทับใจ

VTR. พิธีเปิด และคำพยาน

พิธีเปิดค่าย, คำพยาน โดยคุณวิฑูรย์ อิทธิวีระกุล, คุณสมนึก หลีกกระโทก, คุณวภช หลายวัฒนไพศาล, คุณพิษณุ ไทรงาม

Update การก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง

รับชมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง