“เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” สดด.133:1
การร่วมใจเป็นหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันของสมาชิกคริสตจักรใจสมาน
วันที่ 28 ต.ค. 2018 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง