“ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

ตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อด้วยพระธรรมโรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อด้วยพระธรรมโรม” วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 13.30-16.00 น. โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

สำรวจพระคัมภีร์

สัมมนาเรื่อง “สำรวจพระคัมภีร์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

สัมมนาผู้นำ พ.ส.ท. 2014

คลิปเสียง สัมมนาผู้นำ พ.ส.ท. 2014 โดย ศจ.สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร, ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล