ค่ายพัฒนาผู้นำคริสตจักรใจสมานรามคำแหง (1/3)
วันที่ 9 กรกฏาคม 2017
ผู้สอน ศจ.มนูญศักดิ์ กลมาตยากุล
เรื่อง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน