บรรยายพิเศษ เรื่อง”ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท