พระเยซู ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

เด็กอายุ11ปี เล่าเรื่องว่าพระเยซูคือใคร เริ่มเรื่องตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์

รายการพื้นที่ชีวิต ตอนเกาหลีในหัตถ์พระเจ้า

เป็นการเดินทางในเกาหลี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตคริสเตียน ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส เมื่อปี 2012

เจาะใจ : อดีตนักโทษ…ขอกลับใจ 1/3

อดีตนักโทษขาใหญ่ มีลูกน้องในเรือนจำกว่า 500 คน วันนี้เขาได้หันหลังให้กับชีวิตเดิมๆ

เจาะใจ : อดีตนักโทษ…ขอกลับใจ 2/3

อดีตนักโทษขาใหญ่ มีลูกน้องในเรือนจำกว่า 500 คน วันนี้เขาได้หันหลังให้กับชีวิตเดิมๆ

เจาะใจ : อดีตนักโทษ…ขอกลับใจ 3/3

อดีตนักโทษขาใหญ่ มีลูกน้องในเรือนจำกว่า 500 คน วันนี้เขาได้หันหลังให้กับชีวิตเดิมๆ

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ (Cover by Hymnster)

จากนักโทษสู่นักเทศน์

จากนักโทษสู่นักเทศน์

จากนักโทษสู่นักเทศน์

MV เพลง “ศิษยาภิบาลของเรา”

เพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับศิษยาภิบาลผู้เสียสละทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อพระเจ้า ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ในงาน 40 แห่งการรับใช้

ละครวันคริสตมาส 2014

เรื่องราวของพระผู้ช่วยให้รอดตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ ถึงผู้ปลดปล่อยบรรดาประชาชาติให้พ้นจากบาป ที่จะมาบังเกิดในครรภ์ของหญิงพรมจรรย์ นามว่า “เยซู”

40 ปีแห่งการรับใช้ ศจ.มนูญศักดิ์กมลมาตยากุล

คำพยานชีวิต นิมิต ภาระใจ ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ในงาน 40 แห่งการรับใช้