ทีมศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมาน(อ.ทวีศักดิ์,อ.อนันต์ และอ.สรารมย์)ในฝ่ายพัฒนาผู้นำพสท. ร่วมเยี่ยมชมดูงานกับศิษยาภิบาลผู้นำภาคฯในองค์การพสท. ที่คริสตจักร Trinity ประเทศสิงคโปร์ และเยี่ยมคริสตจักรไทยสันติภาพ ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย.2019

 • S__3317784

 • S__3317782

 • S__3317785

 • S__3317798

 • S__3317799

 • S__3317795

 • S__3317792

 • S__3317797

 • S__3317789

 • S__3317791

 • S__3317786