การอบรมผู้นำกพช.และกรรมการทุกฝ่าย

วิชา สำรวจพระคัมภีร์เดิม

(Old Testament Survey)

โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

เรียนรู้เนื้อหาโดยสรุปที่จะทำให้คุณเห็นพระคัมภีร์เดิมทั้ง39เล่ม

ได้ชัดเจนขึ้น เพื่อนำไปศึกษาส่วนตัว แบ่งปันในกลุ่มย่อยต่อไป

วันที่ 25 ก.พ. เวลา 13.30-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 1 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

ค่าลงทะเบียน 50 บาท (เอกสาร/อาหารว่าง) อย่าพลาด!

รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7r6ZPa0fYHBt4KuEB9wUFAPLpft8e-RU