ขอเชิญสมาชิกส่งผลงานการออกแบบโลโก้สำหรับ
งานครบรอบ 20 ปีคริสตจักรใจสมานรามคำแหง
สามารถส่งแบบเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม
โดยโลโก้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้สำหรับ
1. หนังสือครบรอบ 20ปี
2. โลโก้บนเสื้องาน
3. งานฉลองที่คริสตจักร
สมาชิกสามารถส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ที่ email: [email protected]