คริสตจักรใจสมานเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับงานพันธกิจการประกาศฯและก่อตั้งคริสตจักร ตามนิมิตและปรัชญาของคริสตจักรใจสมาน “สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า ในประเทศไทย และสุดปลายแผ่นดินโลก” เราจึงจัดให้เดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งพันธกิจ และในปีนี้มีชื่องานว่า “บุกเบิก ก่อตั้งคริสตจักร สู่นิมิตแผนชาติ 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ก.ย. นี้ ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท และคริสตจักรใจสมานรามคำแหง