วันที่ 10 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดประชุมพิเศษ นมัสการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากรณีที่ดิน โดยมีพี่น้องสมาชิกทั้งคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท คริสตจักรใจสมานรามคำแหง และคริสตจักรลูก มาร่วมงานกว่าสามร้อยคน

งานในวันนั้นทุกคนเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ทุกคนเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดใจ หลังจากนั้นอาจารย์มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่ดินผืนนี้ ทำให้ทุกคนได้ทราบถึงความเป็นมาที่ยาวนาน และได้รู้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกรักและผูกพันกับที่แห่งนี้ หลังจากนั้นมีคำพยานของ ผป.พนา มหาพฤกษชาติ (อดีตผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน ปัจจุบัน ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมานสุพรรณบุรี) และคำพยานของ ดร.เสรี หล่อกันภัย (เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย) หลังจากนั้นเป็นการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าถึงพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อที่ดินผืนนี้ และการนมัสการปิดการประชุม

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ที่มาถึงสถานที่แห่งนี้ ขอพี่น้องทุกท่านร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อกรณีที่ดินอย่างต่อเนื่อง