คณะกรรมการบุรุษ องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย (พสท.) ภาค 1
ร่วมกับ คริสตจักร Living Streams และ Revive Asia ขอเชิญบุรุษทุกคนเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูพิเศษ

“MEN ON THE FRONTLINES”
“บุรุษแนวหน้า”
โดยวิทยากรรับเชิญ Robert Hotchkin
ผู้รับใช้พระเจ้า นักพูด นักเขียน และผู้ดำเนินรายการของ GodTV ผู้ก่อตั้งพันธกิจ Men on the Frontlines

คุณพร้อมหรือยังที่จะลุกขึ้นด้วยไฟ? คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นบุรุษแนวหน้า?

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงก้าวออกมาทำพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้และเริ่มต้นนำอาณาจักรของพระองค์มายังโลก ทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุรุษกลุ่มหนี่งที่ได้ตอบรับต่อคำเชื้อเชิญของพระเยซูให้เดินไปกับพระองค์เป็นการส่วนตัว เพื่อให้พระองค์ได้สอนและเทชีวิตให้กับพวกเขา และให้บุรุษเหล่านี้ได้ออกไปเปลี่ยนแปลงโลกนี้ นี่เป็นเวลาของการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางเหล่าบุรุษที่จะตอบรับต่อพระเยซูคริสต์
ตอบรับในการเดินไปกับพระองค์
ตอบรับในการรับการเสริมสร้างจากพระองค์ ตอบรับในการที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในการสร้างผลกระทบบนโลกนี้ในยุคสมัยที่เรามีชีวิตอยู่นี้ นี่เป็นเวลาที่บรรดาวีรบุรุษผู้กล้าหาญจะลุกขึ้นและก้าวออกมา นี่เป็นเวลาที่บรุษจะขึ้นมาอยู่แนวหน้า!

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020
ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6

14:00 – 17:00 น. สัมมนาสำหรับศิษยาภิบาลและผู้นำ
19:00 – 21:30 น. ฟื้นฟูบุรุษ สำหรับบุคคลทั่วไป
*ทั้ง 2 รายการ สตรีสามารถเข้าร่วมได้

เข้าร่วมฟรี! ตลอดรายการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการฟรีได้ที่
www.kingdomxmen.net