ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ “ฟิลิปปี พระธรรมแห่งความชื่นชมยินดี”
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2018 คจ.ใจสมานสุขุมวิท 
เวลา 13:30-16:00 น.
ฟรี!!!