คริสตจักรใจสมานรามคำแหงก่อตังขึ้นในปี 1999 เป็นเวลากว่า 16 ปี ที่สถานที่นี้ถูกใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้า มีผู้คนจำนวนมากมายได้รับชีวิตใหม่ ผ่านสถานที่แห่งนี้

วันเวลาที่ผ่านไปทำให้อาคารที่เคยแข็งแรงกลับมีสภาพที่ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประจวบกับจำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ห้องต่างๆที่ใช้ทำกิจกรรมไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกของคริสตจักร คณะผู้นำของคริสตจักรจึงมีมติที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมนมัสการหลังใหม่ที่จะสามารถบรรจุคนได้ถึง 750 คน ห้องกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โรงอาหารขนาดความจุ 300 ที่นั่ง อาคารสำนักงาน รวมไปถึงห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่ และแขกผู้มาเยือน

นอกจากปัจจัยด้านการเจริญเติบโตของคริสตจักรที่ส่งผลให้ต้องขยับขยายอาคารสถานที่ ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่คณะผู้นำได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่อาคารหลังใหม่นี้ จะเป็นพระพรให้กับผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่รายรอบสถานนมัสการ เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตลิ่งชัน-มีนบุรี ซึ่งสถานี ลำสาลี เป็นจุดที่อยู่ใกล้คริสตจักรใจสมานรามคำแหง  การก่อสร้างอาคารหลังใหม่นั้น จึงเป็นการเตรียมการรองรับการขยายจำนวนผู้คน ต่ออาณาจักรของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98 ล้านบาท นั่นคือเงินจำนวนที่ไม่น้อย ซึ่งท้าท้ายความเชื่อเป็นอย่างมาก แต่เราเชื่อว่าจำนวนเงินที่สูงจะไม่เป็นอุปสรรคต่อหัวใจของคนที่รักพระเจ้า เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่หว่านลงไปในวันนี้จะได้รับการเก็บเกี่ยวผลในวันหน้าอย่างแน่นอน

การสร้างพระนิเวศน์หลังใหม่เพื่อนมัสการพระเจ้าเป็นโครงการพิเศษที่พี่น้องทุกคนจะมีส่วนในการก่อสร้างโดยการถวายทรัพย์ด้วยความชื่นชมยินดี เพื่ออาคารหลังนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  พระนิเวศน์นี้จะคงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลาน เป็นอนุสรณ์แห่งความรักและความจงรักภักดีที่พวกเรา ได้แสดงออกเพื่อพระเจ้า สิ่งที่เราจะทำร่วมกันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรใจสมานตลอดไป

จึงอยากขอเชิญพี่น้องและผู้มีใจศรัทธามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังใหม่ ท่านที่ต้องการมีส่วนในการก่อสร้าง สามารถถวายได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ

ชื่อบัญชี : คริสตจักรใจสมาน-ทุนก่อสร้าง

บัญชีเลขที่ : 105-0-58760-7

“จงจำไว้ว่าผู้ที่หว่านอย่างตระหนี่ก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อย ผู้ที่หว่านด้วยใจกว้างขวางก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก แต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 คร 9:6-7)

 

The present church building has been built and completed in 1999 with the intention to operate within 10 years period. Then a new church building will be constructed on the spot of the present one-storey building. The new building will be well seen by the passers-by of Soi Ramkhamhaeng 68. 16 years have elapsed with the deterioration of the floor and of many structural parts of the church building. More activities have been added to the operation of the church which requires more rooms and space. Hence, the leaders agree to start the construction of the new building which will seat 750 people. The old church building will be renovated to accommodate church office, activity rooms for children, Youth, adult, a dining hall, 300 seat meetion hall. store-rooms and a few units of staff residence.

The overall budget of this project is 98 millions baht. This investment will enhance the use of the property to accomodate the growth of the church in the near future. About 6 years from now, according to the goverment’s plan. The construction of the Orange line of MRT (Metro Rapid Train System) will be completed. By then, there will be scores of new residential areas arise in close vicinity to the church. Therefore, the construction of the new church building will greatly enhance the impact of the church for the growth of the kingdom of God in the years ahead.

Bank Transfer
Payable to : JAISAMARN FULL GOSPEL CHURCH
BANGKOK BANK , BANGAPI BRANCH
ACCOUNT NO.105-0-58760-7

นมัสการพระเจ้าครั้งแรก ห้องประชุมใหม่ 18 ธันวาคม 2016

วัตถุประสงค์การก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง

คำพยานเรื่องการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง