พระธรรมดาเนียล

โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ทุกวันอังคาร เวลา 18.30 – 20.30 น. ห้อง upper room คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท หรือรับชมผ่านเพจ  Facebook/Jaisamarn/

ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. – 15 ต.ค. 2019 รวม 4 ครั้ง