ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานประมูลของรักของผู้ใช้  ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 ณ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกคริสจักรที่มีใจร่วมถวายเพื่อพระนิเวศ  ทำให้งานนี้ได้ผลตอบรับอย่างเกินความคาดหมาย อันแสดง
ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของการมีส่วนในการสร้างอาคารคริสตจักร  ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงานประมูลได้เลยครับ