คริสตมาสแห่งรัก​ คริสตจักร​ใจสมานสุขุมวิท
Christmas of Love at Jaisamarn Sukhumvit Church
ศุกร์​ที่​ 21​ ธันวาคม​ 2018​ คริสตมาสอีฟ
19.00-21.00น.
Christmas Eve Fri. Dec. 21,2018 at 7.00-9.00 pm.
อาทิตย์​ที่​ 23​ ธันวาคม​ 2018
9.00-14.00 น.
English service celebration Sun. Dec. 23,2018 at 5.30 – 7.30 pm.

รายการ Christmas of Love ที่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018
เวลา 15.30-16.30 น. เกมในลานจอดรถ
เวลา 16.30-18.30 น. รับประทานอาหาร
เวลา 18.30-19.30 น. เปิดห้องประชุมใหญ่ รายการบนเวที นมัสการ พยาน
เวลา 19.30 น. เทศนา
จับของขวัญ​ท้ายรายการ​