นมัสการพระเจ้า คริสตจักรใจสมานรามคำแหง 5 กุมภาพันธ์ 2017