ช่วงต้นปี 2017  อาคารนมัสการคริสตจักรใจสมานรามคำแหงแห่งใหม่ ได้เปิดเพื่อเป็นสถานนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งความชื่นชมยินดีร่วมกันของสมาชิกที่ได้มีส่วนร่วมกันทั้งในการถวาย การระดมทุนต่าง ๆ จนทำให้อาคารพระนิเวศน์พระเจ้าในโครงการแรกสำเร็จอย่างงดงามและเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า

 

สำหรับอาคารหลังเดิมที่เคยเป็นอาคารประชุมนมัสการ ซึ่งเดิมเป็นอาคารชั้นเดียวได้มีการทำการปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นอาคารบริการสำหรับสมาชิก  อันประกอบด้วยห้องประชุมเอนกประสงค์,  สำนักงาน, ห้องกิจกรรมสำหรับกลุ่มต่าง ๆ, คริสตจักรและชั้นเรียนสำหรับเด็กและกลุ่มอนุชน, พื้นที่สำหรับการสามัคคีธรรมร่วมกันวันอาทิตย์  และเพื่อเป็นงานกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นพระพรต่อชุมชนในวาระต่าง ๆ ต่อไป

 

สำหรับอาคารคริสตจักรในเฟส2 นี้  ขอเชิญพี่น้องและผู้มีใจศรัทธามีส่วนร่วมในการสร้างอาคารหลังใหม่ ท่านที่ต้องการมีส่วนในการก่อสร้าง สามารถถวายได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี : คริสตจักรใจสมาน-ทุนก่อสร้าง บัญชีเลขที่ : 105-0-58760-7

 

จงจำไว้ว่าผู้ที่หว่านอย่างตระหนี่ก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อย ผู้ที่หว่านด้วยใจกว้างขวางก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก แต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่อย่างลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี” (2 คร 9:6-7)

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง คลิก