กิจกรรม Summer Course2020 เปิดรับสมัครเด็กชั้น อ.3-ม.1 เริ่ม 3 มี.ค.-2 เม.ย.2020 และทัศนศึกษาที่เขาใหญ่ 28-30 มี.ค.2020 ติดต่อ ครูปุ๊ก 084-754-2355