คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง ได้จัดการนมัสการรอบพิเศษ เพื่ออธิษฐานวางมือเผื่อผู้เจ็บป่วยในวันอาทิตย์ที่ 19 มิย. เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มีผู้มาร่วมกว่าร้อยคน และ มีพี่น้องสมาชิกได้รับการรักษาเยียวยาจากพระเจ้า

รายการเริ่มต้นด้วยการนมัสการเพื่อขอการเจิมของพระเจ้าลงมา หลังจากนั้นเป็นการฉายVtr การหายโรค และแบ่งปันพระคำโดยอ.มนูญศักดิ์ ให้เรามีมีความเชื่อและสารภาพบาปเพื่อพ้นโรคภัยไข้เจ็บ

หลังจากนั้นมีการเชิญชวนพี่น้องออกมารับการอธิษฐานวางมือรักษาโรค มีพี่น้องกว่า 50 คนที่ออกมา และพระเจ้าได้ทรงเคลื่อนไหวผ่านคำอธิษฐานของคณะผู้นำ มีการเจิมลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พี่น้องได้รับการรักษาโรคและการเยียวยาจากพระเจ้า หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้พี่น้องที่หายโรคออกมาเป็นพยาน เช่นมีพี่น้องบางท่านมีอาการชาที่มือเมื่อได้รับการอธิษฐานพระเจ้าทรงรักษาให้หายจากอาการชา

หลังจากนั้นที่ประชุมได้รวมพลังอธิษฐานเผื่อประเทศไทย และคริสตจักรเรื่องคดีที่ดิน การสร้างอาคารใหม่ ผู้นำกพช. และพันธกิจกลุ่มต่างๆในคริสตจักร

Healing service ครั้งต่อไป จะมีในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. ขอเชิญพี่น้องที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อรักษาโรคมาร่วมประชุมได้