เมื่อวันที่ 1-3 มีค. 2015 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดค่าย ” ชีวิตที่เกิดผล ” ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี อ. เฮนรี มาดาวา เป็นผู้เทศนา และ ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล เป็นผู้แปล และเป็นประธานค่ายในครั้งนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายครั้งนี้ที่เต็มเป็นด้วยพระพรจากพระคำที่นำไปสู่การเสริมสร้างชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าในฤทธิ์อำนาจของพระคำ และกิจกรรมที่นำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่สนุกสนาน ค่ายครั้งนี้มีพี่น้องในพันธกิจ คจ. ใจสมานสมุทรสงคราม , คจ. ใจสมานโนนสุวรรณ มาร่วมรับพระพรด้วย พร้อมกันนั้นยังเป็นโอกาสพิเศษที่มูลนิธิบ้านชีวิตใหม่ คลองเตย ได้ทำพิธีศีลมหาสนิทให้แก่ผู้เชื่อใหม่ด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายในครั้งนี้ที่เต็มไปด้วยพระพร และความชื่นชมยินดี

ค่ายครั้งนี้มีพี่น้องในพันธกิจ คจ. ใจสมานสมุทรสงคราม , คจ. ใจสมานโนนสุวรรณ มาร่วมรับพระพรด้วย พร้อมกันนั้นยังเป็นโอกาสพิเศษที่มูลนิธิบ้านชีวิตใหม่ คลองเตย ได้ทำพิธีศีลมหาสนิทให้แก่ผู้เชื่อใหม่ด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายในครั้งนี้ที่เต็มไปด้วยพระพร และความชื่นชมยินดี

ท้ายที่สุดขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ดูลรับผิดชอบอำนวยความสะดวก เพื่อให้ค่ายนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น

 • normal_fruit003

 • thumb_fruit052

 • normal_fruit036

 • normal_fruit206

 • normal_fruit304

 • normal_fruit039

 • normal_fruit044

 • thumb_fruit025

 • normal_fruit302

 • normal_fruit046

 • thumb_fruit077

 • normal_fruit200

 • normal_fruit048

 • normal_fruit409

 • normal_fruit404

 • normal_fruit402

 • normal_fruit400

 • normal_fruit082

 • normal_fruit104

 • normal_fruit106

 • normal_fruit309

 • normal_fruit310