กลุ่มอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อย คริสตจักรใจสมาน ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมรับฟังคำสอนและพูดคุย ในเรื่องการเยียวยารักษาของพระเยซู จากศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ผู้ทำพันธกิจด้านนี้มานานกว่า 25 ปี เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการอธิษฐานบำบัดภายใน เยียวยาและปลดปล่อย ในวันที่ 1 กันยายน 2018 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 131-132 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ค่าลงทะเบียน 50 บาท ติดต่อคุณสุณี 081-912-4010 (จอดรถอาคารแปซิฟิค)