พระธรรมกิจการ

บรรยายพิเศษโดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 เวลา 13.45 น. ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท