พระบิดาทรงเฝ้ารอคอยที่จะเห็นพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อผู้เชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์สำเร็จเป็นจริง นี่คือเวลาแห่งการทะลุทะลวง ให้เราผงาดขึ้นในความเป็นลูก เพื่อนำแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทย

วิทยากร: อ.เจมส์ & อ.เดนิส จอร์แดน

รายละเอียดค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนร่วมงานท่านละ 1,000 บาท (รวมอาหารและอาหารว่าง 3 มื้อ +1 เบรค)
พิเศษ
-สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2019 ลงทะเบียนเพียงท่านละ 700 บาท รับเพียง 1,000 คน
-หลังจากนั้นค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

บัญชีเพื่องาน “หัวใจพระบิดา 2020”
ชื่อบัญชี: นายภูมิวเนตร เมธีอัครกุล และ นายนิมิต พานิช และ นางสุวิมล ปัญญางาม
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยอุดมสุข
เลขที่ 061-1-74178-2

ตารางสัมมนา
วันศุกร์ที่ 7/2/2020 เวลา 14.00-21.00 น.
วันเสาร์ที่ 8/2/2020 เวลา 09.00-21.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 9/2/2020 เวลา 14.00-18.00 น.

จัดโดย คณะกรรมการ การจัดงานหัวใจพระบิดา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 089-821-3124