เชิญเข้าอบรมหัวห้อ “อธิษฐานและเยียวยารักษา”

สอนโดยอ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019 เวลา 9.30-16.00 น.

ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทซอย6

ค่าลงทะเบียน 50 บาท/ท่าน ชำระวันอบรม