• รายการท่องเที่ยวอิสราเอล-จอร์แดน ดินแดนพระสัญญา
  • ออกเดินทางระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2018
  • บรรยายโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
  • รายได้ร่วมสนับสนุนทุนก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมาน