วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.2019 ทางคริสตจักรใจสมานรามคำแหง ได้จัดเป็นวันพันธกิจ โดยมีกิจกรรมบริการชุมชน

ได้รับเกียรติมาร่วมงานโดยท่าน ส.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เขตบางกะปิ ซึ่งมีบริการในด้านการตรวจสุขภาพ

ต่างๆ การให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัด การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และด้านไฟแนนซ์รถยนต์ ตลอดจน

คำแนะนำในเรื่องภาษาต่างประเทศ อีกทั้งในวันนี้ สมาชิกคริสตจักรส่วนหนึ่งได้ร่วมใจกันอาสาเพื่อออกไป

พัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานดูแลทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ พัฒนาซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ในชุมชนซอยรามคำแหง68

พักกลางวัน ด้วยอาหารนานาชาติเพื่อสมทบทุนงานพันธกิจของคริสตจักร

ช่วงบ่ายกับงานบริการชุมชน

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตอาสา มาบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ

งานบริการชุมชนภายนอก ก็ได้รับความร่วมมือสมาชิกแข็งขันออกไปช่วยกันซ่อมแซมบริเวญสนามเด็กเล่น

คริสตจักรเด็ก ก็ออกไปช่วยกันประกาศ แจกใบปลิวในชุมชน