ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี  สำหรับกิจกรรมขายอาหารเพื่อการระดมทุนก่อสร้างอาคารพระนิเวศหลังใหม่
ซึ่งจัดโดยคณะศิษยาภิบาลและผู้ปกครอง  คริสตจักรใจสมานรามคำแหง  ในวันที่ 9 และ 16 กรกฏาคม 2017
สำหรับงานนี้ ท่านอาจารย์มนูญศักดิ์ ศิษยาภิบาลที่รักของเรา และทีมผู้ปกครอง ได้มีส่วนจัดจำหน่ายอาหาร
ซึ่งได้รับการอุดหนุนร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกคริสตจักร  งานนี้อิ่มอร่อยกับอาหารอย่างดี และได้รับพระพร
ในการมีส่วนร่วมถวายเพื่องานก่อสร้างอาคารพระนิเวศหลังใหม่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง โครงการ 2
ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

ชมภาพบรรยากาศได้เลย