ข่าวสาร คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท6

“พระเยซูผู้เยียวยารักษา”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

“วันแห่งพระคุณ 2018”

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

อบรม “หัวใจแห่งการเลี้ยงดู” โดย ศจ.มนูญศักดิ์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ “อิสยาห์” โดย ศจ.มนูญศักดิ์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

บรรยายพิเศษ “ฟิลิปปี พระธรรมแห่งความชื่นชมยินดี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “ผู้มีชัย ในสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 13:30-16:00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

คริสตมาสเพื่อคุณ

พลาดไม่ได้ งานฟื้นฟูเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าปรากฏในประเทศไทย ขอเชิญมาร่วมกันในงานนี้ เพราะคุณคือ กุญแจสำคัญสำหรับการฟื้นฟู พบกับวิทยากร อ.เฮนรี่ มาดาวา วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2017 เวลา 18.30-21.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่า

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เทอมใหม่! “เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” (พระธรรมโยบ)

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์ (พระธรรมโยบ) ผู้สอน ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันที่ 10 ต.ค. 2017 – 28 พ.ย. 2017 (เรียนเฉพาะวันอังคาร) เวลา 18.30 น. – 20.30 น. ห้องอัพเปอร์รูม คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/jaisamarn

โครงการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมาน เฟส2

ช่วงต้นปี 2017 อาคารนมัสการคริสตจักรใจสมานรามคำแหงแห่งใหม่ ได้เปิดเพื่อเป็นสถานนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งความชื่นชมยินดีร่วมกันของสมาชิกที่ได้มีส่วนร่วมกันทั้งในการถวาย การระดมทุนต่าง ๆ จนทำให้อาคารพระนิเวศน์พระเจ้าในโครงการแรกสำเร็จอย่างงดงามและเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า

โครงการสร้างอาคารใหม่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

คริสตจักรใจสมานรามคำแหงก่อตังขึ้นในปี 1999 เป็นเวลากว่า 16 ปี ที่สถานที่นี้ถูกใช้เพื่อพระราชกิจของพระเจ้า มีผู้คนจำนวนมากมายได้รับชีวิตใหม่ ผ่านสถานที่แห่งนี้

ดช. วรภาส มีจิตรไพศาล ยุวชนใจสมาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรี

เด็กชาย วรภาส มีจิตรไพศาล ดีกรีเหรียญทองคณิตศาสตร์โลก ที่กรุงปักกิ่งเข้ารับโล่ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมของคริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท6 ที่ผ่านมา

วันอดอาหารอธิษฐาน 2018 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.. 2018 ที่ผ่านมา เป็นวันอดอาหารอธิษฐานครั้งที่ 1 ของปี 2018  จัดขึ้นที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.

10 ปี บนเส้นทางแห่งพระคุณ True Worshipers

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

งานวันพ่อ2017 ใจสมานสุขุมวิท

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

ฟื้นฟูสู่พระสิริ

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

จับรางวัล ตอบคำถามบอร์ดพันธกิจใจสมาน กันยายน

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

ค่ายพบพระเจ้าปี 2017 ครั้งที่ 2

ฝ่ายพัฒนาผู้นำคริสตจักรใจสมาน จัดค่ายพบพระเจ้า ที่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 และที่สุขุมวิท วันที่ 29 กรกฏาคม 2017

จับรางวัล ตอบคำถามบอร์ดพันธกิจใจสมาน

โครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิป VDO. พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

พิธีสถาปนาครูศาสนา

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ภาค 1 ได้จัดพิธีสถาปนาครูศาสนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2017 ณ คริสตจักรใจสมาน โดยมีผู้ได้รับการสถาปนาเป็นครูศาสนา 4 ท่าน คือ

“วันแห่งพระคุณ” 2017

“วันแห่งพระคุณ” จัดขึ้นในวันที่ 16 ก.ค. 2017 ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท เวลา 13:30-15:00 น. งานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมขอบคุณพระเจ้าเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีในการช่วยกู้กรณีคดีที่ดินของคริสตจักร ที่ต่อสู้มายาวนานกว่า 27 ปี

อ.มนูญศักดิ์และอ.ศิริอร เป็นวิทยากรค่ายฟื้นฟูที่ฮ่องกง

ศจ.มนูญศักดิ์และศจ.ศิริอร กมลมาตยากุลได้เดินทางไปเป็นวิทยากรค่ายฟื้นฟูให้กับคจ.อันติโอกไทย ที่ประเทศฮ่องกง ในหัวข้อค่าย”ก้าวสู่น้ำพระทัย”

ศจ.เทอดศักดิ์ ออกพันธกิจเกาหลี

เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2017 ที่ผ่านมา ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท ได้เดินทางไปประเทศเกาหลี เผื่อเป็นวิทยากรในค่าย “บากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย”

พิธีเจิมตั้งคณะมัคนายกชุดใหม่ คจ.ใจสมานสุขุมวิท

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2017 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท จัดพิธีเจิมตั้งคณะมัคนายกชุดใหม่ วาระปี 2017-2019 โดยมีศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล เป็นผู้ประกอบพิธีฯ

งานคริสต์มาส 2016 “คริสต์มาสแห่งพระพร

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท และ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง จัดงานคริสต์มาสประจำปี 2016 ชื่องาน “คริสต์มาสแห่งพระพร” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา

คจ.ใจสมานร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย”

คณะผู้นำและสมาชิกคริสตจักรใจสมานสุขุมวิทและคริสตจักรใจสมานรามคำแหง ร่วมงาน ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา

ยุวชน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง 68 (ฟร้อง) เยือนแคนาดา

นิติ นิติสโมสร (ฟร้อง) ยุวชนคริสตจักรใจสมานรามคำแหง 68 ร่วมเดินทางกับ อ.Andrew Bailey กลับไปรายงานผลการดำเนินงานและระดมทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารคริสตจักรใจสมานรามคำแหง ที่ประเทศแคนาดา

ค่าย Follow Me 2.2 Surfer

เมื่อวันที่ 18-21 ตุลาคม 2016 ยุวชนคริสตจักรใจสมานได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำอนุชนพสท. ชื่อค่าย “Follow me 2.2 Surfer” ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อบรมบำบัดภายในที่ คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมา ศจ.มนูญศักดิ์ กลมมาตยากุล และ ทีมอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อย คริสตจักรใจสมาน ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การอบรม “การบำบัดภายใน”

บรรยากาศงาน “วันแห่งพระคุณ 21 กรกฎาคม 2016”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดงานเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าในกรณีที่ดิน โดยใช้ชื่องานนี้ว่า “วันแห่งพระคุณ 21 กรกฎาคม 2016”

วันแม่ปี 2016

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท และคริสตจักรใจสมานรามคำแหง จัดงานวันแม่ประจำปี 2016 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ค่ายพบพระเจ้าปี 2016 ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 ฝ่ายพัฒนาผู้นำคริสตจักรใจสมาน จัดค่ายพบพระเจ้า ที่ รร.พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

นมัสการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากรณีที่ดิน

10 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา คริสตจักรใจสมานจัดประชุมพิเศษ นมัสการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากรณีที่ดิน โดยมีพี่น้องสมาชิกทั้งคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท คริสตจักรใจสมานรามคำแหง และคริสตจักรลูก มาร่วมงานกว่าสามร้อยคน

งานวันกพช. 2016 ใจสมานสุขุมวิท

ปี 2016 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท จัดให้มีงานวันกพช.ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในงานมีการมอบของที่ระลึกให้กับกลุ่มกพช

อดอาหารอธิษฐาน 2016 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2016 ที่ผ่านมา เป็นวันอดอาหารอธิษฐานครั้งที่ 2  จัดขึ้นที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.

เด็กๆNGM ท่องข้อพระคัมภีร์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2016 น้องๆจากคริสตจักรเด็ก NGMใจสมานสุขุมวิท ท่องข้อพระคัมภีร์เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่กลุ่มยุวชน

รวมพลส่วนตะวันตก

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 27/3/2016 ส่วนตะวันตกคริสตจักรใจสมานสุขุมวิท จัดงานพบปะพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพฯ ณ ห้องอัพเปอร์รูม

ค่ายกลุ่มอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อย ปี2016

ค่ายกลุ่มอธิษฐานเยียวยาปลดปล่อยประจำปี 2016 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ณ. บ้านสัมมนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำการ ยุวสตรีและยุวมานพประเทศไทย

คริสตจักรเด็ก คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ได้ดำเนินงานพันธกิจเด็กโดยใช้พันธกิจยุวสตรีและยุวมานพ (GB&YMB) ในการดำเนินงานและเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่าน คณะครูได้เข้ารับการแต่งตั้งยศในพิธีแต่งตั้งและยืนยันถวายตัวเจ้าหน้าที่ประจำการ ยุวสตรีและยุวมานพประเทศไทย ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก ประกอบพิธีโดย ศจ.ศิริอร กมลมาตยากุล มีคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ดังนี้

ส่วนใต้ออกพันธกิจ 2016

ในต้นปีที่ผ่านมา ผป. วินัย นิเวศน์รังสรรค์ ได้นำทีมไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสเตียนที่ คจ. สายสัมพันธ์อันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา

อดอาหารอธิษฐาน 2016 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2016 ที่ผ่านมา เป็นวันอดอาหารอธิษฐานครั้งที่ 1  จัดขึ้นที่ คจ. ใจสมานสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 09.00  – 15.00 น.

คริสตมาสปี 2015 “คริสตมาสแห่งพระสิริ”

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท จัดงานคริสตมาสปี 2015 โดยจัดขึ้น 3 วัน คือ คริสตมาสประกาศ มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม , คริสตมาสอีฟ วันพฤหัสฯที่ 24 ธันวาคม , คริสตมาสเฉลิมฉลอง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม

คจ.ใจสมานสุขุมวิท เยี่ยมผู้ป่วย HIV.วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา พี่น้องสมาชิก คจ.ใจสมานสุขุมวิท (ส่วนกลาง) นำโดย ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท ศิษยาภิบาลส่วนกลาง เดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี

งานวันพันธกิจ ปี2015

เมื่อวันที่ 20 , 27 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา คจ.ใจสมานสุขุมวิท , คจ. ใจสมานรามคำแหง และศูนย์ประกาศบ้านชีวิตใหม่ คลองเตย จัดงานวันพันธกิจ เพื่อรายงานการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ความเติบโตและการขยายงานในที่ต่างๆ

คจ.ใจสมาน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คจ. ใจสมาน นำโดย ศจ. เทอดศักดิ์ อัครสวาท พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ค่ายคริสตจักรใจสมาน 2014 ” ชีวิตในพระวิญญาณ “

คริสตจักรใจสมานจัดค่าย ” ชีวิตในพระวิญญาณ ” ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมสามัคคีธรรมระหว่างพี่น้อง โดยมี ศจ. มนูญศักดิ์ กมลมรตยากุล เป็นวิทยากร