กพช.เป็นชื่อย่อของกลุ่มพัฒนาชีวิต หรือ กลุ่มเซลล์ (CELL GROUP)

กลุ่ม กพช. คือการสามัคคีธรรมในกลุ่มย่อยระหว่างสัปดาห์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกกลุ่มละประมาณ 10 คน มีการประชุมกันตามบ้าน, โบสถ์, หรือสถานที่ที่ได้นัดหมายกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน ใครมีภาระปัญหาก็นำมาอธิฐานเผื่อกัน หรือใครที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าก็นำมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ฟัง  มีการนมัสการ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นการปลดปล่อยและรับกำลังฝ่ายจิตวิญญาณ  นอกจากนั้นยังได้รับการเติมเต็มด้วยพระคำของพระเจ้า เพื่อที่เราจะเติบโตกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
นอกจากที่กล่าวมา กลุ่ม กพช. ยังเป็นที่ที่เสริมสร้างชีวิตของเราในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และได้พัฒนาของประทาน  อีกทั้งได้รับใช้ซึ่งกันและกันอีกด้วย เพราะพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นกายเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์

คลิป กพช.

คุณนิรุธ ปิณฑะรุจิ

หนุ่มนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในทางโลก แต่ในทางของพระเจ้าเขากลับเรียกตัวเองว่า “คริสเตียนวันอาทิตย์” เขาคนนี้เปลี่ยนชีวิตตัวเองหลังจากที่…

พญ.อัจฉริยา จันทร์ผ่อง

กุมารแพทย์หญิงที่ทุกคนต่างยอมรับในความสามารถ ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะราบรื่น แต่แล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น…

คุณมัณฑนา สิงห์ทองหอม

อดีตที่ไม่เคยเข้าร่วมกลุ่ม กพช. เมื่อเจอจุดผลิกผันของชีวิต “เธอจะตัดสินใจอย่างไร”

คุณภูพวง ไชยวงศ์

เมื่อเธอถูกทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรง ทำให้ชีวิตดำดิ่งสู่หุบเหว จนมาวันนึงเธอได้พบแสงสว่างผ่านกลุ่ม กพช. สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น..