NGM หมายถึง New Generation Ministry (พันธกิจคนรุ่นใหม่)

มีนิมิตเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ให้ได้พบกับความหวัง ความรอด และสันติสุขในพระเยซูคริสต์ผ่านกลุ่มให้เหมาะสมตามช่วงวัยของพวกเขา โดยได้ทำการประกาศ เลี้ยงดู และสร้างสาวก ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจ ปลูกฝังพระคำของพระเจ้าและนมัสการร่วมกัน  เพื่อคนรุ่นใหม่จะเติบโตและยืนหยัดในความเชื่อ ลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้า นำจิตวิญญาณและหนุนใจคนรุ่นเดียวกับเขาให้ได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์ เป็นอนาคตของคริสตจักรต่อไป

โดยเราได้แบ่งการเสริมสร้างตามช่วงวัยดังนี้

 1. คริสตจักรเด็ก (เด็กเล็ก-ป.6)
 2. ยุวชน (ม.1-ม.6)
 3. นักศึกษามหาวิทยาลัย (แคมปัส)

กิจกรรม NGM

เด็ก

ก่อนวัยเรียน (ตามรอบนมัสการ)

 • 10.00-12.15 น. Sonshine kids อนุบาล1-อนุบาล3
 • 10.00-12.15 น. Sonshine Land ป.1-ป.6

ยุวชน

วันเสาร์ ที่ 1 ของเดือน

 • 14.30-16.30 น. ซ้อมดนตรี
 • 16.30-17.30 น. รับประทานอาหาร

วันอาทิตย์

 • 09.15-10.15 น. ชั้นเรียนเสริมสร้าง
 • 10.15-10.30 น. พัก
 • 10.30-11.45 น. นมัสการ และรับฟังคำเทศนา
 • 11.45-12.30 น. วิชาเหรียญ GB & YMB
 • 13.30 – 14.30 เซลล์ยุวชนทุกสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ที่ห้องเอนกประสงค์( ** ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนร่วมนมัสการบนโบสถ์ใหญ่ )

นักศึกษา 

 • 10.30-12.30 น. นมัสการร่วมกับผู้ใหญ่รอบสอง
 • 13.30-15.00 น. เซลล์นักศึกษาทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 (ห้องบัลเลย์)
 • youth1

 • youth4

 • youth3

 • youth2

 • teen1

 • teen2

 • campus1

 • campus2

 • campus3