“ข่าวดีวันคริสต์มาส” คือชื่องานคริสต์มาสประจำปี 2017 ที่คริสตจักรใจสมานได้จัดขึ้น ในปีนี้ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทงานเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 1,200 ท่าน อัดแน่นจนล้นห้องประชุมใหญ่ที่พึ่งปรับปรุงใหม่อย่างสวยสดงดงาม ภายในงานเริ่มด้วยการแจกของรางวัญแก่ผู้ที่มาเป็นครั้งแรกกิจกรรมเกมส์สนุกๆสร้างเสียงหัวเราและรอยยิ้มให้กับทุกๆคน

มาถึงช่วงของละครที่ีนำเสนอที่มาของข่าวดี จุดเริ่มต้นของข่าวดีนั้นมาจากการที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก แต่ด้วยความบาปที่ครอบงำทำให้มนุษย์ตกอยู่ในอำนาจมืด ค่าจ้างของความบาปคือความตายและบึงไฟนรก ต้องตกเป็นทาสและถูกจองจำ จนกระทั่งข่าวดีเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดได้เป็นจริงในคืนวันนั้น คืนที่พระเยซูคริสต์บุตรพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ของหญิงพรห์มจรรย์ โรงวัวเล็กๆแห่งนี้ที่ซึ่งพระกุมารน้อยบรรทมอยู่ในรางหญ้า ผู้ซึ่งนำข่าวดีมาถึงทุกๆคนบนโลก ตัดจากละครที่เกริ่นเรื่องราวที่มาของข่าวดี นำเข้าสู่บทเพลงนมัสการพระเจ้า เนื้อหาของบทเพลงบอกเล่าเรื่องราวการมาประสูติของพระเยซูคริสต์พระเยซูช่วย

จบจากการนมัสการเป็นการฉายคำพยานของคุณชุติมณฑน์ สมบัติดี ผู้ที่พระเจ้าทรงรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างอัศจรรย์ หลังจากต้องทนทุกข์ด้วยเหตุการณ์สุดเจ็บปวดมาทั้งชีวิตจนคิดจะฆ่าตัวตายถึงสองครั้งสองครา กลับกลายเป็นคนใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและความรักที่มอบให้ทุกคน จบจากวีทีอาร์เข้าสู่เนื้อหาสำคัญของข่าวดี โดย ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า ได้อธิบายว่าเหตุใดผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์ ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิต โดยความเชื่อแล้วจึงถูกนับว่าเป็นอิสราเอล ที่แปลว่า เจ้าชายของพระเจ้า และได้เข้าส่วนในความชอบธรรม ได้รับการปลดเปลื้องจากความผิดบาปและได้รับชีวิตใหม่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่ประตูสวรรค์ได้เปิดออกให้แก่ผู้ที่ต้อนรับพระองค์ เชื่อวางใจในพระองค์จำนวนกว่า 30 ชีวิต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีที่มาถึงทุกๆคน ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติสูงสุด “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยน.3:16

  • S__11886608

  • S__11886612