บนโลกที่เต็มไปด้วยมุมมืดในชีวิต คริสเตียนจำเป็นต้องรับกำลังจากพระเจ้า เพื่อลุกขึ้นฉายแสง ส่องสว่างไปยังผู้คนรอบข้าง

ขอเชิญพี่น้องเข้ามารับกำลังจากพระเจ้า นมัสการอย่างสุดใจ สัมผัสการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ รับการวางมือขอกำลังจากพระเจ้า รับการรักษา และการฟังคำหนุนใจจากศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

อย่าพลาดศุกร์ ที่ 31 ม.ค. 2020 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

แนะนำเดินทางด้วยรถไฟฟ้าลงสถานีBTSนานา หากนำรถยนต์มาจอดได้ที่คริสตจักร(จำนวนที่จอดจำกัด) และโรงแรมแกรนด์สุขุมวิท นำบัตรมาแสตมป์