เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดงานวันพันธกิจขึ้นโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยสีสรร และสร้างภาระใจให้กับพี่น้องในการสนับสนุนงานพันธกิจการประกาศฯและก่อตั้งคริสตจักร โดยในปีนี้มาในคอนเซ็ป SGC คือ

S=Serv รับใช้, G=Grow เติบโต, C=Connection สัมพันธ์

โดยเริ่มด้วยการสรรเสริญนมัสการพระเจ้า และชั้นเรียนรวม นอกจากนั้นในรอบยังการการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยพี่น้องชาวพม่า คำพยานโดยอ.ปทุมรัตน์ มิชชันนารีผู้บุกเบิกงานที่ประเทศเยอรมัน การรายงานพันธกิจโดยผป.จินดา มีจิตรไพศาล การหนุนใจและเทศนาโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

สำหรับด้านล่างมีการออกซุ้มอาหารจากพี่น้องส่วนต่างๆและองค์การคริสเตียน รายได้เพื่อสนับสนุนงานพันธกิจ ซึ่งคริสตจักรใจสมานมีความตั้งใจแน่วแน่และยึดถือมาโดยตอลด ที่จะสนับสนุนพันธกิจการประกาศข่าวประเสิรฐและการก่อตั้งคริสตจักร ให้สมกับนิมิตและปรัชญาของคริสตจักรใจสมานที่ว่า

“สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า ในประเทศไทย และสุดปลายแผ่นดินโลก”

 • 83763

 • 83717

 • 83718

 • 83719

 • 83722

 • 83724

 • 83726

 • 83727

 • 83728

 • 83729

 • 83730

 • 83731

 • 83732

 • 83735

 • 83738

 • 83740

 • 83757

 • 83758

 • 83759

 • 83760