โปรแกรมงานวันพันธกิจ 27 กันยายน 2020
โปรแกรมห้องประชุมใหญ่
8.45 – 9.00 น. นมัสการสั้น
9.00 – 9.45 น. รายการพิเศษ “พันธกิจเปลี่ยนชีวิต”
9.45 – 10.00 น. พัก
10.00 – 10.05 น. อธิษฐาน
10.05 – 10.40 น. นมัสการ
10.40-10.55 น. ถวายทรัพย์ ประชาสัมพันธ์
10.55-11.05 น. คลิปวิดีโอ “ก้าวไปด้วยกัน”
11.05-11.15 น. รายงานพันธกิจ
11.15 -11.55 น. เทศนา
11.55 -12.10 น. สัญญาถวาย

โปรแกรมด้านล่าง
12.30-14.00 น. แนะนำพันธกิจ / การประกวดทูตพันธกิจ
พบกับการออกร้านจากพันธกิจต่างๆกว่า 10 แห่ง มีสินค้ามากมายให้ร่วมสนับสนุน และพี่น้องยังสามารถนำสิ่งของ(มือ1) มาร่วมจำหน่ายเพื่อนำเงินสับสนุนพันธกิจได้ที่บูทระดมทุนพันธกิจ