วันวาเลนไทน์

ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ทุก 4 ปี และวันที่ 14 ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ก็ตรงกับวันอาทิตย์ นับว่าพิเศษจริงๆ

ทุกคนมีเวลา

เดือนแรกของปีใหม่ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เวลาคือทรัพยากรของชีวิตที่ไม่อาจหามาเพิ่มได้ มันมีแต่จะร่อยหรอลงไปทุกวัน เงิน ทองไม่อาจซื้อเวลาให้กลับคืนมาได้

พระคุณและความเที่ยงธรรม

อ.เปาโลๆด้เปิดเผยพระลักษณะทั้งสองด้านของพระเจ้าคือพระกรุณาคุณที่ให้โอกาสแก่มนุษย์ที่จะกลับใจใหม่จากความผิดบาปและความเที่ยงธรรมที่จะลงโทษคนบาปที่มีใจแข็งกระด้าง ไม่ยอมกลับใจใหม่(รม.2:4-5)

ความชอบกับความเชื่อ

ความชอบกับความเชื่อนั้นแตกต่างกัน ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง(ฮบ.11:1)

“พระคุณพระเจ้า”

“พระคุณพระเจ้า”(Amazing Grace)เป็นบทเพลงอมตะของวงการคริสเตียนทั่วโลก และเป็นบทเพลงที่โลกตะวันตกรู้จักเป็นอย่างดี

สวัสดีปีใหม่2016

ขอให้พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านมีความหวังที่เต็มเปี่ยมในพระคุณของพระเจ้า ให้โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า โอกาสที่พระเจ้าจะนำทุกท่านให้รับพระพรและการเรียนรู้ใหม่ๆ

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของชีวิต

เพราะทุกกิจกรรมที่ทำ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น ชีวิตของแต่ละคนบนโลกนี้กำหนดโดยเวลาเกิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น และเวลาตายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด

ความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยิน

เรารู้ว่าทางเดียวที่เป็นไปได้ในการรอดพ้นจากการพิพากษา และความพินาศในบึงไฟนรก คือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ นี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะรอดได้อย่างแท้จริง

ครอบครัวและคริสตจักร

ครอบครัวและคริสตจักรเป็นสถาบันที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้นในโลกนี้ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากในการเสริมสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่…

อย่าเป็นหนี้อะไรใคร

พ่อแม่ทุกคนต้องสอนลูกให้ตระหนักถึงอันตรายของนิสัยการก่อหนี้สิน นี่เป็นจุดอ่อนของคนไทย การรู้จักประหยัดและเป็นผู้อารักขาที่ดี