ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของคริสตจักรใจสมาน

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี”(2คร.9:7)

ชีวิตที่เกิดผล

ชีวิตใหม่ที่ผู้เชื่อในพระคริสต์ได้รับจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีศักยภาพในการเกิดผลที่ดี เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และความชอบธรรม

สวัสดีปีใหม่ 2015

สวัสดีปีใหม่พี่น้องสมาชิกคริสตจักรใจสมานและพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน วันหยุดที่ยาวนานก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วพร้อมกับความสุขและ…