“วันแห่งความรัก”

ทุกวันที่ 14 ก.พ.เป็นวันวาเลนไทน์-วันแห่งความรัก หนุ่มสาวไทยมักจะเข้าใจว่าเป็นวันที่คนหนุ่มสาวจะแสดงความรักหรือบอกรักต่อกันและกัน และมักจะมอบดอกกุหลาบสีแดงเป็นของขวัญแทนความรักให้แก่คนรัก ในช่วงดังกล่าวดอกกุหลาบแดงจะแพงที่สุดคริสเตียนควรรู้ว่าเริ่มต้นของวันแห่งความรักไม่ใช่เรื่องความรักของหนุ่มสาว แต่เป็นเรื่องความรักของพระเจ้า

“ขอด้วยความเชื่อวางใจเหมือนลูกร้องขอพ่อที่รัก”

ความจริงคือเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงมหิทฤทธิ์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราได้รับการยอมรับเป็นลูกของพระเจ้าองค์นี้พระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยเราทรงรักเราด้วยความรักมั่นคงการอธิษฐานทูลขอเป็นด้านหนึ่งของชีวิตแห่งการอธิษฐานให้เราทูลขอด้วยความเชื่อวางใจเหมือนลูกร้องขอพ่อที่รัก

“การฝึกตนในการอธิษฐาน”

การฝึกตนในทางพระเจ้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการฝึกในเรื่องการอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นช่องทางหลักในการที่คริสเตียนติดต่อกับพระเจ้า อ.เปาโลได้เปิดเผยว่ามีการอธิษฐานสองระบบที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำในชีวิตส่วนตัวคือ การอธิษฐานด้วยความคิด และการอธิษฐานด้วยใจ(1คร.14:15)

“การฝึกตนในทางพระเจ้า”

การฝึกตนในทางพระเจ้าเป็นเรื่องที่คริสตจักรต้องการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนในการปฏิบัติตลอดปีนี้ ปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องการฝึกทางกายเช่นการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ ผลตอบแทนที่ได้รับคือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงขึ้น ห่างไกลจากโรคภัย และมีอายุยาวนานขึ้น เป็นประโยชน์ที่ได้รับขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่การฝึกตนในทางพระเจ้า…

“เทศกาลอัศจรรย์แห่งรัก”

วันที่19-20มค.2019เป็นวัยที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรไทย นับตั้งแต่ข่าวประเสริฐได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยมิชชันนารีอเมริกันในปีคศ.1828 นี่เป็นครั้งแรกที่มีการจัดการประชุมเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐโดยมีคริสตจักรมากกว่า600คริสตจักรเข้าร่วม มีการเช่าห้องประชุมที่จุคนได้สองหมื่นคนที่ไบเท็คบางนา

“ฝึกที่จะดำเนินชีวิตในทางแคบ”

การฝึกตนในทางของพระเจ้าคือการฝึกที่จะดำเนินชีวิตในทางแคบตามที่พระเยซูตรัส “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิต และพวกที่หาพบก็มีน้อย”(มธ.7:13-14)

“ปีแห่งการฝึกตนในทางพระเจ้า”

สวัสดีปีใหม่ 2019 ปีนี้คริสตจักรได้ตั้งให้เป็นปีแห่งการฝึกตนในทางพระเจ้า “อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้า และเล่าเรื่องที่ไร้สาระ แต่จงฝึกตนในทางพระเจ้า เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต”(1ทธ.4:7-8)

“ส่งท้ายปีและเริ่มต้นปีใหม่”

ในที่สุดวันส่งท้ายปีนี้ก็มาถึง เป็นช่วงเวลาที่คนมากมายได้หยุดพักและท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อความสนุกสนานเพราะได้หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องคริสเตียนทำในช่วงนี้ คือการนั่งสงบและทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วตลอดปี2018 ถ้าสามารถบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสรุปเรื่องราวที่สำคัญๆ บทเรียนที่ได้รับ พระพรที่ได้รับ แล้วใช้เวลาในการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในความรักและพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้ตลอดปีนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เป็นการตอกย้ำไม่ให้ลืมสิ่งดีๆที่พระจ้าได้ทรงกระทำเพื่อท่าน

“ความหมายแห่งวันคริสตมาส”

ปีนี้คริสตจักรได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองงานวันคริสตมาสว่า”คริสตมาสแห่งความรัก” เพราะความรักของพระเจ้าได้ทำให้เกิดวันคริสตมาสขึ้น “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”(ยน.3:16)

“พ่อผู้นำครอบครัวที่ดี”

วันพ่อแห่งชาติกำลังจะมาถึงคือวันที่ 5 ธค.ของทุกปีช่วงเดียวกันนี้ก็มีการรณรงค์ต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยจำนวนมากและผู้ก่อความรุนแรงก็คือพ่อและบรรดาผู้ชายทั้งหลายและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงคือการเมาเหล้าและยาบ้า ผู้ชายไทยไม่น้อยมองว่าตัวเองแข็งแรงกว่าเด็กและสตรีจึงใช้กำลังทำร้ายโดยไม่ได้คิดว่าควรใช้กำลังที่มีอยู่เพื่อปกป้องเด็กและสตรี

“บุตรน้อยหลงหาย”

คำอุปมาของพระเยซูที่คริสเตียนรู้จักมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องบุตรน้อยหลงหาย (ลก.15:11-32) ส่วนใหญ่ความสนใจของคริสเตียนจะอยู่ที่บุตรคนเล็ก