“ผนึกกำลังในการอธิษฐาน”

ทุกปีในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-9 พ.ย. เป็น 40 วันแห่งการถืออดอาหารและอธิษฐานของเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย การรวมพลังอธิษฐานของคริสตจักรไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐและการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรในประเทศไทย เพราะอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการขยายแผ่นดินของพระเจ้าคืออำนาจของวิญญาณชั่วที่ปิดบังตาใจของคนไทยและทำให้มีอคติต่อความจริงของข่าวประเสริฐ

“ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”

เครื่องมือสำคัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้เชื่อในการรับใช้พระองค์เพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐซึ่งเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า(รม.1:16) ความจริงแห่งข่าวประเสริฐสมารถทำให้ทุกคนที่ได้ยินและเชื่อได้รับความรอด ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม แต่เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งคือฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการวางมืออธิษฐานให้คนเจ็บป่วยได้รับการรักษาให้หายโรค และการขับผีออกโดยพระนามพระเยซูคริสต์ (มก.16:17-18)

“ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา”

สิ่งที่สำคัญที่สุดและขาดแคลนมากที่สุดในการขยายพันธกิจการประกาศและบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรคือผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา สิ่งที่พระเยซูตรัสเป็นจริงเสมอและชัดเจนอย่างยิ่งสำหรับงานด้านการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณเข้าสู่ความรอดในพระคริสต์ “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”(มธ.9:37-38)

“การเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยใช้โซเชียลมีเดีย”

ปรากฏการณ์ที่น่าชื่นชมในเรื่องการเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยใช้โซเชียลมีเดียได้เกิดขึ้นในสังคมไทยเมื่อเร็วๆนี้คือคุณแชมป์ซึ่งเป็นคนหนุ่มที่มีใจร้อนรนได้ผลิตวีดีโอในการเป็นพยานประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐทางเฟสบุ๊คและยูทูป มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่องมากมายจนกลายเป็นที่กล่าวขวัญในสังคมออนไลน์ ผมเองได้มีโอกาสรับชมแล้วรู้สึกชื่นชมและขอบคุณพระเจ้าที่คนรุ่นใหม่รู้จักใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียได้เป็นประโยชน์ในการรับใช้พระเจ้

“เชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐ”

อ.เปาโลเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐว่าสามารถที่จะช่วยทุกคนให้ได้รับความรอด ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม( รม.1:16) ดังนั้นอ.เปาโลจึงไม่อายในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

“ความใฝ่ฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง”

ความใฝ่ฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงอยู่ในใจของคนมากมายทุกวันนี้ บางคนอยากมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ไม่อยากแก่ บางคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่นอนดึกเป็นประจำและไม่ยอมออกกำลังกาย..

“ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้”

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับใช้เพื่อให้ข่าวประเสริฐได้แพร่กระจายไปสู่คนในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรก ผู้เชื่อทุกคนที่ความกระตือรือร้นในการเป็นพยานถึงความจริงแห่งข่าวประเสริฐ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในอาชีพใดก็ตาม ทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องประกาศเป็นพยานเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์ พร้อมที่จะเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต ไม่มีใครคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของศิษยาภิบาล เป็นหน้าที่ของบรรดาผู้รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักร

“วันแม่”

วันแม่แห่งชาติก็เวียนมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ คริสตจักรต่างๆจึงจัดงานวันแม่ขึ้นในวันนี้ สิ่งที่ลูกๆทุกคนที่เป็นคริสเตียนอยากเห็นคือคุณแม่ได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้แม่ได้รับสันติสุขและชีวิตยืนยาวด้วยสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งที่แม่ที่เป็นคริสเตียนทุกคนอยากเห็นคือลูกๆได้มารับเชื่อในพระคริสต์และอยู่ในทางแห่งความรอดของพระเจ้า นี่เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าแม่ลูกเชื่อพระเจ้า ความตายก็ไม่อาจพรากพวกเขาออกจากกันได้ เพราะทุกคนที่เชื่อในพระคริสต์จะได้พบและอยู่ด้วยกันเป็นนิตย์ในแผ่นดินสวรรค์

“ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน”

และเขาตั้งใจจะทำอะไร ก็ทำได้ทั้งนั้น”(ปฐก.11:6) นี่เป็นการบรรยายถึงความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของมนุษย์ในการสร้างหอบาเบล เป็นการตอกย้ำความจริงว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์ในการทำงานสามารถก่อให้เกิดผลอย่างมหัศจรรย์ได้ เมื่อไม่นานนี้ประเทศไทยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์คือการช่วยเหลือเด็กนักฟุตบอลทีมหมูป่า 12 คนและโค้ช 1 คนออกจากถ้ำลึก มันเป็นงานที่ยากและอันตรายอย่างยิ่ง แต่ในที่สุดก็ทำได้สำเร็จ

“การถวาย”

ถึงแม้ว่าจะมีคำท้าทายจากพระเจ้าในเรื่องของการถวายสิบลดหรือทศางค์ (มลค.3:10-12) โดยพระองค์สัญญาว่าจะเทพระพรอย่างล้นไหลมาให้กับผู้ที่รับคำท้าทายของพระองค์ ก็ยังมีคริสเตียนหลายคนลังเลใจที่จะรับคำท้าจากพระเจ้าในเรื่องนี้ อุปสรรคที่สำคัญมีสองอย่างคือ ความกลัวและความเสียดาย ความกลัวเกิดจากการคิดคำนวณว่ารายรับอาจจะไม่พอกับรายจ่าย ถ้าต้องถวายสิบลดก็จะยิ่งมีน้อยลงไปอีก จึงกลัวว่าจะขัดสนไม่พอใช้จ่าย ดังนั้นจึงไม่กล้ารับคำท้าของพระเจ้า เพราะไม่เชื่อใจว่าพระเจ้าจะรักษาคำพูดของพระองค์ ถ้าถวายแล้วพระเจ้าไม่ทำตามสัญญา เราก็แย่ ใครจะรับผิดชอบ ดังนั้นสำหรับบางคนที่ไม่ถวายสิบลดก็เพราะขาดความเชื่อในพระคำของพระเจ้า

“การส่งต่อความเชื่อ”

การส่งต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะคนแต่ละรุ่นมีเวลาที่จำกัดในโลกนี้ ถ้าไม่ส่งต่อความเชื่อในพระเจ้าให้คนรุ่นใหม่ พวกเขาก็คงมีแต่ศาสนาและประเพณีปฏิบัติในเรื่องของพระเจ้า แต่ขาดความเชื่อที่มีพลัง ความเชื่อที่มีชีวิต เรื่องทำนองนี้ได้เกิดขึ้นกับคริสตจักรในยุโรปหลายประเทศ ในอดีตประชากรในประเทศเหล่านั้นมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเกือบทั้งประเทศ การเข้าโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันทั่วประเทศ แต่ปัจจุบัน