“ขอพระเจ้าเมตตาบ้านเมืองของเรา ”

หลังจากที่ได้รับทราบข่าวเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็รู้สึกหนักใจกับการฟอร์มรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศไทย ข่าวที่ได้ยินมาเกี่ยวกับการต่อรองและการแย่งชิงตำแหน่งกันในระหว่างส.ส.ในพรรครัฐบาลทำให้เข้าใจว่าบรรดาส.ส.คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างที่กล่าวไว้ตอนหาเสียง ประเทศไทยคงก้าวหน้ายากถ้ามีนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวเองมากๆมาเป็นผู้บริหารประเทศ