ผู้รับมอบฉันทะแห่งข่าวประเสริฐ

เมื่อ อ.เปาโลกล่าวถึงการเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้า (1คร.4:1) ท่านหมายถึงการรักษาและเผยแพร่ความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเป็นความล้ำลึกที่ปิดบังไว้ยาวนาน อ.เปาโลได้กล่าวถึงการเปิดเผยนี้

พระคำ ความเชื่อ

ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง (ฮบ.11:1) นิยามของความเชื่อทำให้เห็นได้ว่าความเชื่อเป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผล ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผล แต่มันไปไกลกว่าเรื่องเหตุผล

ค่านิยมของคริสตจักรใจสมาน

ค่านิยมของคริสตจักรใจสมานคือสมาชิกทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ คือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้า ไม่ใช่ผู้รับใช้เต็มเวลาเท่านั้นที่รับใช้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพใด

จงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์และต่อคริสตจักร

ค่านิยมข้อแรกของคริสตจักรใจสมานคือ จงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์และต่อคริสตจักร เพราะการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว พระเยซูตรัสว่า..

ให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์

การเป็นผู้รับมอบฉันทะมีหน้าที่ในการสนับสนุนและปกป้องมาตรฐานของศีลธรรมตามที่ระบุไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เรื่องหนึ่งที่อยากเน้นในช่วงใกล้วันวาเลนไทน์คือเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศ(ไม่มีเพศสัมพันธ์)จนกว่าจะถึงวันแต่งงาน

ผู้รับฉันทะกับการเป็นพยาน

การเป็นผู้รับฉันทะเกี่ยวข้องกับการรับใช้พระคริสต์ในการเป็นพยานเพื่อพระองค์ ทุกคนที่ได้รับชีวิตใหม่ มีประสบการณ์กับพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต มีฉันทะในการแบ่งปันเรื่องราวดังกล่าวให้คนอื่นได้รู้

รู้จักบริหารเวลา

สังคมปัจจุบันมีความรู้และข้อมูลข่าวสารมากมายที่หลั่งไหลออกมาเหมือนสายน้ำไม่ขาดสาย มากจนไม่มีใครสามารถตามได้ทัน

ผู้รับมอบฉันทะที่ดี

การเป็นผู้รับมอบฉันทะคือการได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการบางอย่างให้สำเร็จเรียบร้อย ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงต้องมีสำนึกในความรับผิดชอบและมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

เด็กคือกำลังสำคัญในอนาคต

เมื่อวานนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากของประเทศและคริสตจักร เด็กคือผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ภาษิตจีนกล่าวว่า”ต้นไผ่อ่อนจะขึ้นตรงได้ต้องมีต้นไผ่แก่ห้อมล้อมไว้”

ใช้เวลาอย่างฉลาด

เวลาในชีวิตของแต่ละคนได้รับมาฟรีๆ เป็นของประทานจากพระเจ้า บางทีเราก็เลยไม่ได้คิดถึงคุณค่าของมันอย่างที่ควร จนเมื่อมันใกล้จะหมดลง เมื่อเราตระหนักว่าอีกไม่กี่ปีเราคงต้องจากโลกนี้ไป เราจึงเริ่มรู้สึกตัวว่าเวลาในชีวิตมีค่ามากเพียงไร

สวัสดีปีใหม่ 2017 ปีแห่งการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแต่ละคนมีอยู่ล้วนแต่มาจากพระเจ้าทั้งสิ้น เราเกิดมาตัวเปล่าและต้องจากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นเดียวกัน ดังนั้นทุกสิ่งที่อยู่ในการครอบครองจึงเป็นสิ่งชั่วคราว พระเจ้าทรงประทานให้เราเพื่อบริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม

คริสตมาสแห่งพระพร

คริสตมาสปีนี้เป็นคริสตมาสแห่งพระพร เพราะพระเจ้ามีแผนการที่จะอวยพรมนุษย์ทุกคน โดยประทานพระเยซูคริสต์มาเกิดเป็นมนุษย์ สันติสุข การคืนดีกับพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แก่มนุษย์โดยทางพระเยซูคริสต์