พ่อ
(อฟ. 6 : 4)

โดย ผป.สกุล มงคลอดิสัย
16.10.2016

ชัยชนะในคดีที่ดิน

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท